Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kuvatapetti.fi
Perälänkatu 5
20540 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jens Timgren, p. 02 438 7700

Rekisterin nimi

kuvatapetti.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, mahdollisen yrityksen tiedot, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoiden osallistumistiedot sekä tieto luvasta lähettää tai tieto kiellosta olla lähettämättä sähköistä suoramarkkinointia. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Kuvatapetti.fi:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään sähköisesti tietokannassa ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Kuvatapetti.fi:n työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää rekisteriin pääsyä. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin ja käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.